พยูง ,ประดู่น้ำ

7-40320-001-082

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Dalbergia  cochinensis  Pierre

                                                                                                                                                                             

ชื่อวงศ์LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE

ชื่อสามัญ : Siamese rosewood

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ใช้สร้างบ้าน  และทำเครื่องเรือน