ยี่โถ ,ยี่โถฝรั่ง

7-40320-001-083

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Nerium  oleander .L

                                                                                                                                                                             

ชื่อวงศ์APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ : Oleander, Rose  bay, Sweet oleander

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ปลูกเป็นไม้ประดับ