สะแกนา ,สะแก ,แก

7-40320-001-084

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Combretum  quadrangulare Kurz

                                                                                                                                                                             

ชื่อวงศ์COMBRETACEAE

ชื่อสามัญ : -

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

เนื้อไม้ใช้เผาถ่าน