ฝิ่นต้น ,มะละกอฝรั่ง

7-40320-001-085

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Jatropha  multifida  L.

                                                                                                                                                                             

ชื่อวงศ์EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ : -

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

เปลือกที่มีรสฝาด ปรุงกินเป็นยาคุมธาตุ แก้ท้องร่วง แก้อาเจียน