ทองอุไร

7-40320-001-086

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Tecoma  stans (L.) Kunth

                                                                                                                                                                             

ชื่อวงศ์ :  BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ : Yellow  bell, Yellow  elder

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ปลูกเป็นไม้ประดับ