ลีลาวดี ,ลั่นทมขาว

7-40320-001-087

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Plumeria  obtusa  L.

                                                                                                                                                                             

ชื่อวงศ์ :  APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ : Singapore plumeria

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ปลูกเป็นไม้ประดับ