มะกล่ำตาหนู ,กล่ำเครือ ,กล่ำตาไก่

7-40320-001-090

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Abrus  precatorius  L.

                                                                                                                                                                             

ชื่อวงศ์ :  LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE

ชื่อสามัญ : American pea

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

เมล็ด บดละเอียดผสมน้ำใช้ฉีดพ่นเพื่อกำจัดหนอนศัตรูพืช