ขนุน

7-40320-001-092

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Artocarpus  heterophyllus Lam.

                                                                                                                                                                             

ชื่อวงศ์ :  MORACEAE

ชื่อสามัญ : Jack  fruit tree

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ผล ดิบต้มใช้ประกอบอาหาร  เช่นแกง  ผลสุกเนื้อในมีรสหวาน           รับประทานเป็นผลไม้