มะยม ,มะยมแดง , มะยมหวาน , หมักยม, หมากยม, ยม

7-40320-001-094

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Phyllanthus  acidus (L.)Skeels

                                                                                                                                                                             

ชื่อวงศ์ :  EUPHORBIACEAE.

ชื่อสามัญ : Star gooseberry

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ยอดอ่อน  รับประทาแก้พิษไข้ 
 
ผล     มีรสเปรี้ยว  เป็นยาระบาย   และรับประทานเป็นผลไม้