พุทธรักษา  ,พุทธศร ,ดอกบัวละวง

7-40320-001-096

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Canna  indica L.

                                                                                                                                                                             

ชื่อวงศ์ :  CANNACEAE

ชื่อสามัญ : Indian  shot

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
\
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ดอก   ตำพอกห้ามเลือด รักษาแผลหนอง

      ใบ    แก้อาการจุกเสียด แก้ท้องเสีย แก้อาเจียน