มะพร้าว ,หมากอูน

7-40320-001-097

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Cocos  nucifera L.var. nucifera

                                                                                                                                                                             

ชื่อวงศ์ :  ARECACEAE-PALMAE

ชื่อสามัญ : Coconut

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

เนื้อมะพร้าว นำมาขูด แล้วคั้นจะได้กะทิ นำไปประกอบอาหารคาวและหวาน 
       
กะลามะพร้าว นำไปใช้ทำสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น กระบวย โคมไฟ กระดุม ซออู้ ฯลฯ  
        
ก้านใบ หรือทางมะพร้าว
ใช้ทำไม้กวาดทางมะพร้าว  
        
จั่นมะพร้าว
(ช่อดอกมะพร้าว) ให้น้ำตาล
        
จาวมะพร้าว
   ใช้นำมาเป็นอาหารได้
        
น้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าว
   ใช้ถ่ายพยาธิได้
        
เปลือกหุ้มรากมะพร้าว     ใช้รักษาโรคคอตีบได้

               น้ำมันจากกะลามะพร้าว     ใช้รักษาโรคผิวหนังได้