ปาล์มน้ำพุ

7-40320-001-098

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Carpentaria  acuminata  (H.Wendl. & Drude) Becc.

                                                                                                                                                                             

ชื่อวงศ์ :  ARECACEAE-PALMAE

ชื่อสามัญ : Carpentaria  palm

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ปลูกเป็นไม้ประดับ