อโศกอินเดีย

7-40320-001-099

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Polyalthia  longifolia Benth. & HK. f. var. pandurata

                                                                                                                                                                             

ชื่อวงศ์ :  ANNONACEAE

ชื่อสามัญ : Mast  tree,  Cemetery  tree

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ปลูกเป็นไม้ประดับ