นุ่น ,งิ้วน้อย ,งิ้วสร้อย ,งิ้วสาย

7-40320-001-102

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Ceiba  pentandra  (L.) Gaerth.

                                                                                                                                                                                                                           

ชื่อวงศ์ :  BOMBACACEAE

ชื่อสามัญ : Whiye  silk cotton  tree

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ปุยนุ่น  ทำหมอน ไส้เบาะที่นอน

เมล็ด   ของต้นนุ่นยังนำมาสกัดเป็นน้ำมันพืชกากที่ได้ก็นำมาทำ
อาหารสัตว์ได้อีก  

ไส้นุ่น  ก็สามารถนำมาเพาะเห็ดได้  

เนื้อไม้  ของต้นนุ่นยังนำมาทำกระสวยทอผ้า เยื่อกระดาษ ส้นรองเท้า