มะตูม ,กระทันตาเถร ,ตูม ,ตุ่มตัง

7-40320-001-103

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Aegle  marmelos (L.) Corr. ex  Roxb.

                                                                                                                                                                                                                           

ชื่อวงศ์ :  RUTACEAE

ชื่อสามัญ : Beal fruit tree,  Bengal  quince, Bilak

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

เปลือกรากและลำต้น แก้ไขจับสั่น ขับลมในลำไส้
               
ใบสด 
คั้นเอาน้ำแก้หวัด หลอดลมอักเสบ ตาอักเสบ

ผลดิบ   หั่นตากแดดแล้วย่างไฟเอามาต้มเอาน้ำดื่มบำรุงธาตุ

ผลสุก   เป็นยาระบาย