หวาย

7-40320-001-104

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Calamus  sp.

                                                                                                                                                                                                                           

ชื่อวงศ์ :  ARECACEAE-PALMAE

ชื่อสามัญ : -

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

หน่อ   ใช้ประกอบอาหาร 
 
ลำต้นแก่
  สานเป็นเฟอร์นิเจอร์