ยูคาลิปตัส

7-40320-001-107

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Eucalyptus  citriodora Hook. Hook.

                                                                                                                                                                                                                           

ชื่อวงศ์ :  MYRTACEAE

ชื่อสามัญ : -

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ใบ   มีน้ำมันสกัดเป็นส่วนประกอบของยา แก้หวัด คัดจมูก 
                
ลำต้น 
ใช้ทำ เสาเข็ม  และเป็นวัตถุดิบในการทำเยื่อกระดาษ เผาถ่าน