ไผ่ตง

7-40320-001-108

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Dendrocalamus asper Backer.

                                                                                                                                                                                                                           

ชื่อวงศ์ :  GRAMINEAE

ชื่อสามัญ : -

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

หน่ออ่อน    ประกอบอาหาร
                 
ลำต้น
   ทำเครื่องจักสาน