ไผ่เหลือง

7-40320-001-109

ชื่อพื้นบ้าน :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Bambusa  vulgaris  Schrad. Ex H.Wendl.  var. vulgaris

                                                                                                                                                                                                                           

ชื่อวงศ์ :  GRAMINEAE

ชื่อสามัญ : -

ลักษณะ
ช่อดอก
ดอก
ใบ
ผล
เมล็ด
ลำต้น
ลักษณะวิสัย

 

 

ประโยชน์ :

ลำต้น   ใช้ทำเครื่องจักสาน

                หน่อ   ใช้ประกอบอาหาร