ทะเบียนพรรณไม้ หนัาที่ 1

ทะเบียนพรรณไม้ (1)

โรงเรียน  พระยืนวิทยาคาร         จังหวัดขอนแก่น                 รหัสสมาชิก   7 - 40320-001

รหัสพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

ลักษณะวิสัย

ลักษณะเด่นของพืช

บริเวณที่พบ

7 - 40320-001-001 / 87

ขี้เหล็กบ้าน

Senna  siamea (Lam.) Irwin & Barneby

LEGUMINOSAE -

ไม้ต้น

ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกออกตรงข้าม

หลังอาคารชั่วคราว

 

ขี้เหล็ก ขี้เหล็กหลวง

 

CAESALPINIOIDEAE

 

รูปขอบขนาน  ดอกเป็นช่อสีเหลืองออกปลายกิ่ง

สนามบาส

 

ขี้เหล็กแก่น

 

 

 

 

หน้าอาคาร 3

7 - 40320-001-002/10

กระถินณรงค์

Acacia  auriculaeformis  A.Cunn. ex Benth.

LEGUMINOSAE -

ไม้ต้น

ใบ เป็นใบเดี่ยวรูปเสี้ยวพระจันทร์ ออกสลับ

หน้าอาคารชั่วคราว

 

 

 

MIMOSACEAE

 

แข็ง หนา เรียบเกลี้ยง ไม่ใช่ใบที่แท้ เป็นส่วนของ

หลังอาคาร 3

 

 

 

 

 

ก้านใบ เปลี่ยนรูปมาทำหน้าที่แทนใบ

 

 

 

 

 

 

 

 

7-40320-001-003/2

มะค่าแต้หนาม

Sindora  siamensis Teijsm. & .Miq.

LEGUMINOSAE -

ไม้ต้น

ใบ เดี่ยวออกตรงข้าม

หน้าอาคารชั่วคราว

 

 

 

CAESALPINIOIDEAE

 

ผล เป็นผักแบนค่อนข้างกลมเมื่ออ่อนมีสีเขียว

 

 

 

 

 

 

แก่เต็มที่มีสีดำ เปลือกผลมีหนามสั้น มียางข้น

 

 

 

 

 

 

มีเมล็ด 1 เมล็ด

 

 

 

 

 

 

 

 

7-40320-001-004

มะม่วงหิมพานต์

Anacardium occidentale  L.

ANACARDIACEAE

ไม้ต้น

ใบ เดี่ยว ปลายมน โคนรอบ

ข้างสนามตะกร้อ

 

ตำหยาว

 

 

 

ผล มีรูปร่างเป็นระฆังคล้ายชมพู่

 

 

มะม่วงสิงหน

 

 

 

เมล็ด เหมือนเมล็ดถั่วโต ๆ ติดอยู่ที่ปลายผล

 

 

มะม่วงหยอด

 

 

 

1 เมล็ด

 

 

 

 

 

 

 

 

7-40320-001-005/30

คูน

Cassia  fistula  L.

LEGUMINOSAE -

ไม้ต้น

ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบฝอย 7-12 คู่

หลังอาคารชั่วคราว

 

ลมแล้ง(ภาคตะวัน

 

CAESALPINIOIDEAE

 

ป้อมลูกไข่ หรือขอบขนานแกมลูกไข่  ปลายแหลม

ข้างบ้านพักครูหลังที่ 1

 

ออกเฉียงเหนือ

 

 

 

 โคนมน ดอก ช่อดอกออกตามกิ่งและห้อยย้อยลง

ข้างอาคาร 2

 

ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์

 

 

 

 

หน้าอาคาร 3

 

(ภาคกลาง)

 

 

 

 

 

ทะเบียนพรรณไม้ (2)

โรงเรียน  พระยืนวิทยาคาร         จังหวัดขอนแก่น                 รหัสสมาชิก   7 - 40320-001

รหัสพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

ลักษณะวิสัย

ลักษณะเด่นของพืช

บริเวณที่พบ

7-40320-001-006

ซาด

Erythrophleum succirubrum  Gagnep.

LEGUMINOSAE-

ไม้ต้น

ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นเรียงสลับ มีช่อใบ

  หลังอาคารชั่วคราว

 

พันชาด(ภาคตะวัน

 

CAESALPINIOIDEAE

 

ด้านข้าง 2-3คู่ เรียงตรงข้าม ช่อใบมีใบย่อย 8-10คู่

 

 

ออกเฉียงเหนือ)

 

 

 

เรียงสลับ ปลายใบมน โคนใบสอบหรือเบี้ยว

 

 

 

 

 

 

ใบย่อยมีขนปกคลุมโดยเฉพาะผิวใบด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

7-40320-001-007

หว้า

Syzygium cumini (L.) Skeels

MYRTACEAE

ไม้ต้น

ใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปใบรี หรือรูปไข่กลับ

หน้าอาคารชั่วคราว

 

 

 

 

 

ปลายใบแหลม โคนใบมน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-40320-001-008/2

มะกอกป่า

Spondias  pinnata (L.f) Kurz

ANACARDIACEAE

ไม้ต้น

ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก รูปหอกปลาย

หน้าอาคารชั่วคราว

 

 

 

 

 

แหลม ใบย่อย 8-10 คู่

ข้างบ้านพักภารโรง

 

 

 

 

 

 

 

7-40320-001-009

แคฝรั่ง

Gliricidia  sepium (Jacq.) Walp.

LEGUMINOSAE -

ไม้ต้น

ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับถี่เป็นกลุ่มตามปลายกิ่ง

หน้าอาคารชั่วคราว

 

 

 

PAPILIONOIDEAE

 

รูปไข่กลับ  ปลายใบเป็นติ่งทู่ โคนใบรอบแคบ

 

 

 

 

 

 

รูปลิ่ม ใบหนาเป็นลอน  ขอบหยักถี่ตื้น

 

 

 

 

 

 

 

 

7-40320-001-010/2

มะกล่ำ

Adenanthera  pavonina L.

LEGUMINOSAE -

ไม้ต้น

ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นเรียงสลับ

หน้าอาคารชั่วคราว

 

มะกลำต้น

 

MIMOSOIDEAE

 

ฝักแห้งแตกบิดไปมา เมล็ดรูปเลนส์สีแดงอมส้ม

บ้านพักครูหลังที่ 4

 

มะแค้ก

 

 

 

 

 

 

หมากแค้ก

 

 

 

 

 

 

มะแดง,มะหัวแดง

 

 

 

 

 

 

มะโหกแดง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเบียนพรรณไม้ (3)

โรงเรียน  พระยืนวิทยาคาร         จังหวัดขอนแก่น                 รหัสสมาชิก   7 - 40320-001

รหัสพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

ลักษณะวิสัย

ลักษณะเด่นของพืช

บริเวณที่พบ

7-40320-001-011

ยอ ยอบ้าน

Morinda citrifolia L.

RUBIACEAE

ไม้ต้น

ใบ เดี่ยว ออกเป็นคู่รูปไข่ โคนใบและปลายใบ

หน้าอาคารชั่วคราว

 

 

 

 

 

แหลม   มีสีเขียวเข้มเป็นมัน ขอบใบเรียบ

 

 

 

 

 

 

ใบเรียบ ก้านใบอ่อนเป็นรูปสี่เหลี่ยม

 

 

 

 

 

 

ผล เป็นผลรวมกลม หรือกลมรี มีตารอบเป็นตุ่ม ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

7-40320-001-012/3

จามจุรี

Samanea  saman (Jacq.) Merr.

LEGUMINOSAE -

ไม้ต้น

ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ

หน้าอาคารชั่วคราว

 

 

 

MIMOSOIDEAE

 

ใบประกอบแยกแขนงตรงข้าม บนแขนงมีใบย่อย

 

 

 

 

 

 

เรียงตรงข้ามกันใบย่อยรูปไข่หรือคล้ายรูปสี่เหลี่ยม

 

 

 

 

 

 

 

 

7-40320-001-013 / 4

นีออน

Leucophyllum  frutescens (Berl.) Johnson

SCROPHULARIACEAE

ไม้พุ่ม

ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปไข่กลับถึงรูปรี  

หน้าอาคารชั่วคราว

 

 

 

 

 

ปลายใบมน   โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ

หน้าอาคาร 1

 

 

 

 

 

ผิวใบด้านบนสีเขียวอมเทา  มีขนยาวนุ่มปกคลุม

 

 

 

 

 

 

มักบิดห่อขึ้นเล็กน้อย

 

7-40320-001-014 / 4

ปาล์มจีน

Livistona  chinensis (Jacq.) R.Br. Ex  Mart. L.f.

ARECACEAE-PALMAE

ปาล์ม

เปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลผิวขุรขระ

หน้าอาคารชั่วคราว

 

ปาล์มเซี่ยงไฮ้

 

 

 

มีข้อปลัองชัดเจน

 

 

 

 

 

 

 

 

7-40320-001-015 / 7

หมากนวล

Veitchia  merrillii (Becc.) H.E. Moore

ARECACEAE-PALMAE

ปาล์ม

ลำต้น กลมทรงกระบอกตรงไม่มีกิ่งก้าน

หน้าอาคารชั่วคราว

 

 

 

 

 

ใบ เป็นใบประกอบคล้ายใบมะพร้าวออกเป็น

หน้าบ้านพักครูหลังที่ 4

 

 

 

 

 

กระจุกที่ปลายต้น

 

 

 

 

 

 

ดอก เป็นช่อจั่นเหมือนดอกมะพร้าว

 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเบียนพรรณไม้ (4)

โรงเรียน  พระยืนวิทยาคาร         จังหวัดขอนแก่น                 รหัสสมาชิก   7 - 40320-001

รหัสพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

ลักษณะวิสัย

ลักษณะเด่นของพืช

บริเวณที่พบ

7-40320-001-016 / 19

เฟื่องฟ้า

Bougainvilea  spectabilis Willd.

NYCTAGINACEAE

ไม้เลื้อย

ดอก เป็นหลอดขนาดเล็ก อยู่ภายในใบประดับที่

หน้าอาคารชั่วคราว

 

ดอกโคม(เหนือ)

 

 

 

มีสีสวยงาม มีจำนวน 3 ดอก ก้านดอกติดกัน

หลังอาคาร 1

 

ดอกต่างใบ(กทม.)

 

 

 

หลอดดอกสีเขียว ปลายหลอดสีเหลือง บานติดกัน

หน้าอาคาร 2

 

ตรุษจีน(กลาง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-40320-001-017 / 4

สะเดาไทย

Azadirachta  var.siamensis  Valeton

MELIACEAE

ไม้ต้น

ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกสลับใบย่อย

ข้างอาคารชั่วคราว

 

สะเลียม(ภาคเหนือ)

 

 

 

 ปลายใบเรียวแหลม โคนเบี้ยว ขอบใบหยัก

หน้าอาคาร 3

 

กะเดา(ภาคใต้)

 

 

 

เป็นจิกไม่เป็นระเบียบ

หน้าบ้านพักครูหลังที่ 2

7-40320-001-018/2

ชบา

Hibiscus  sp.

MALVACEAE

ไม้พุ่ม

ดอกเดี่ยว ออกดอกทีซอกใบ มีริ้วประดับ

หน้าอาคารชั่วคราง

 

ชุมบา(ปัตตานี)

 

 

 

มีทั้งดอกซ้อนและดอกลา  ก้านชูเกสรยาว

ข้างถังประปา

 

บา (ใต้)

 

 

 

 

 

 

ใหม่ ใหม่แดง

 

 

 

 

 

 

(เหนือ)

 

 

 

 

 

7-40320-001-019/ 4

มะขามเทศ

Pithecellobium  dulce  (Roxb.)Benth.

LEGUMINOSAE-

ไม้ต้น

ลำต้น และกิ่งก้านมีหนาม

ข้างถังประปา

 

มะขามข้อง

 

MIMOSOIDEAE

 

ใบ เป็นใบแฝดเล็ก ๆ เท่าปลายนิ้วมือ รูปไข่

หน้าอาคาร 3

 

(แพร่)

 

 

 

2  ใบ  โคนติดกัน

หลังบ้านพักครูหลังที่ 1,2

7-40320-001-020

นนทรี

Peltophorum  pterocarpum  (DC.)Backer. ex K.Heyne

LEGUMINOSAE-

ไม้ต้น

ใบประกอบแบบขนนก ออกสลับถี่ตามปลายกิ่ง

ข้างสนามตะกร้อ

 

กระถินป่า

 

CAESALPINIOIDEAE

 

ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อใหญ่ที่ปลายกิ่งทรงเจดีย์

 

 

กระถินแดง (ตราด)

 

 

 

 

 

 

สารเงิน

 

 

 

 

 

 

(แม่ฮ่องสอน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเบียนพรรณไม้ (5)

โรงเรียน  พระยืนวิทยาคาร         จังหวัดขอนแก่น                 รหัสสมาชิก   7 - 40320-001

รหัสพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

ลักษณะวิสัย

ลักษณะเด่นของพืช

บริเวณที่พบ

7-40320-001-021/ 3

ทรงบาดาล

Senna  sulfurea (DC. ex Colla)  Irwin  &  Barneby

LEGUMINOSAE-

ไม้พุ่ม

ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก  ออกตรงข้าม

ข้างสนามตะกร้อ

 

ขี้เหล็กหวาน

 

CAESALPINIOIDEAE

 

ใบย่อยรูปทรงขอบขนาน ปลายใบและโคนใบมน

หน้าอาคาร 1

 

(ขอนแก่น)

 

 

 

 

หลังอาคาร 1

 

 

 

 

 

 

 

7-40320-001-022 / 10

กล้วยน้ำหว้า

Musa  sapientum  L.

MUSACEAE

ไม้ล้มลุก

ใบ  เดี่ยว  ขนาดใหญ่  ยาว  ผิวด้านบนเรียบ

ข้างสนามตะกร้อ

 

 

 

 

 

เป็นมัน  ท้องใบสีนวล

หน้าบ้านพักครูหลังที่ 3

 

 

 

 

 

ดอก   ออกเป็นช่อเรียกว่า  “ปลี”  แต่ละช่อย่อย

 

 

 

 

 

 

ประกอบด้วยใบประดับขนาดใหญ่  สีม่วงแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-40320-001-023 / 30

เทียนทอง

Duranta  erecta  L.

VERBENACEAE

ไม้พุ่ม

ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีถึงรูปไข่ กว้าง

หน้าอาคารชั่วคราว

 

 

 

 

 

ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบหยัก แผ่นใบ

ข้างสนามบาส

 

 

 

 

 

สีเขียวอ่อนอมเหลืองถึงสีเหลืองทอง

หน้าอาคาร 1 , 3

 

 

 

 

 

 

หน้าบ้านพักครูหลังที่ 4

7-40320-001-024/4

บานบุรี

Allamanda cathartica L.

APOCYNACEAE

ไม้รอเลื้อย

ใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ หรือออกรอบข้อ

หน้าอาคารชั่วคราว

 

 

 

 

 

ของลำต้น ใบรปไข่กลับ ขอบใบเรียว ปลายใบ

ข้างอาคาร 2 (ตะวันตก)

 

 

 

 

 

เป็นติ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

7-40320-001-025 / 589

ชาดัด

Carmona  retusa (Vahl) Masam.

BORAGINACEAE

ไม้พุ่ม

ใบเดี่ยวเรียงสลับ มักออกเป็นกระจุกตามกิ่งสั้น

หลังอาคาร 1

 

ชาฮกเกี้ยน

 

 

 

รูปไข่กลับแคบปลายแยกเป็นพูแหลม ปลายพูมัก

หน้าอาคาร 2

 

(ภาคกลาง)

 

 

 

เป็นติ่งหนาม โคนใบรูปลิ่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า <..1 2 3 4 5 ..>