ข้อมูลพรรณไ้ม้โรงเรียน (1)
รหัสพรรณไม้
ชื่อพรรณไม้
รหัสพรรณไม้
ชื่อพรรณไม้
7-40320-001-001
ขี้เหล็กบ้าน
7-40320-001-031
เข็ม
7-40320-001-002
กระถินณรงค์
7-40320-001-032
พญาสัตตบรรณ
7-40320-001-003
มะค่าแต้หนาม
7-40320-001-033
กัลปพฤกษ์
7-40320-001-004
มะม่วงหิมพานต์
7-40320-001-034
ประดู่
7-40320-001-005
คูน
7-40320-001-035
อินทนิลน้ำ
7-40320-001-006
พันชาด
7-40320-001-036
เหลืองอินเดีย
7-40320-001-007
หว้า
7-40320-001-037
อินทนิลบก
7-40320-001-008
มะกอกป่า
7-40320-001-038
ประทัดไต้หวัน
7-40320-001-009
แคฝรั่ง
7-40320-001-039
จันทน์ผา
7-40320-001-010
มะกล่ำ
7-40320-001-040
ศรีตรัง
7-40320-001-011
ยอ
7-40320-001-041
หางนกยูงฝรั่ง
7-40320-001-012
จามจุรี
7-40320-001-042
กาหลง
7-40320-001-013
นีออน
7-40320-001-043
วาสนา
7-40320-001-014
ปาล์มจีน
7-40320-001-044
ปาล์มจีบ
7-40320-001-015
หมากนวล
7-40320-001-045
โกสน
7-40320-001-016
เฟื่องฟ้า
7-40320-001-046
โมกมัน
7-40320-001-017
สะเดาไทย
7-40320-001-047
ปาล์มขวด
7-40320-001-018
ชบา
7-40320-001-048
อินทผาลัม
7-40320-001-019
มะขามเทศ
7-40320-001-049
ลิ้นมังกร
7-40320-001-020
นนทรี
7-40320-001-050
เฟิร์นข้าหลวง
7-40320-001-021
ทรงบาดาล
7-40320-001-051
มะเกลือ
7-40320-001-022
กล้วยน้ำหว้า
7-40320-001-052
มะขาม
7-40320-001-023
เทียนทอง
7-40320-001-053
ฝาง
7-40320-001-024
บานบุรี
7-40320-001-054
ข่อย
7-40320-001-025
ชาดัด
7-40320-001-055
มะม่วง
7-40320-001-026
ไทรทอง
7-40320-001-056
รำเพย
7-40320-001-027
ชะอม
7-40320-001-057
หัวใจสีม่วง
7-40320-001-028
กระถิน
7-40320-001-058
ปีบ
7-40320-001-029
ไผ่น้ำเต้า
7-40320-001-059
กุหลาบพุกาม
7-40320-001-030
ปาล์มสิบสองปันนา
7-40320-001-060
ไทรย้อย
หน้า 2 >>